octubre 19, 2016

Instal·lacions

“L’escola compte amb un espai edificat d’uns 500m2 aproximadament i un espai exterior d’uns 130m2

Aules

Les aules són l’espai de referència dels grups i on l’Infant passa la major part de la seva jornada escolar.GIRAFES

Aula de lactants
POLLETS

Aula de P-1
GRANOTES

Aula de P-1
MARIETES

Aula de P-2
DOFINS

Aula de P-2Passadís, zona de projeccions i menjador

El menjador forma part de la sala de projeccions. El menjador és un espai utilitzat per els nens d’un a tres anys, ja que els de 0 a 1 anys encara son massa petits i utilitzen com a menjador un espai habilitat per aquesta funció dins de la seva aula.

Cuina

La cuina consta d’una porta que dóna accés directe al menjador, per tal de poder facilitar a les cuineres la tasca de servir el menjar. A l’escola utilitzem la cuina pròpia per elaborar la totalitat dels aliments que es serveixen als infants i no fem ús de càtering.

Serveis

D’ús exclusiu pels nens de l’escola i aquest està situat entre les aules dels DOFINS I DE LES MARIETES, ja que són els que no porten bolquers.


Canviadors

Hi ha tres espais destinats a canviar els nens. Un esta entre la classe dels POLLETS I DE LES GRANOTES i l’altre està dins del lavabo dels nens entre la classe dels DOFINS I LES MARIETES. Dins de la classe dels lactants hi ha una altre zona destinada a aquest ús.

Aula polivalent/gimnàs

És una sala destinada bàsicament a la psicomotricitat dels nens, tot i que també s’hi fan activitats que no es poden fer a l’aula, ja sigui per falta d’espai o per falta de material. Aquesta sala té un espai d’uns 90m2 aproximadament i a l’hivern també fa la funció de pati interior quan per les condicions meteorològiques no podem sortir al pati exterior.

Espai exterior

El pati té una gran importància, és un temps que aporta a l’Infant moltes experiències. És un entorn on s’afavoreix la socialització i la cooperació. On la relació entre els companys i les educadores serà diferent que a dins les aules. Els nens podran accedir directament al pati des de les seves aules.

PORTES OBERTES

CURS 2019/2020

DISSABTE DIA 13 D’ABRIL A LES 11H

VINE A CONÈIXE’NS